<< חזרה למחנות אימונים ואירועים

גאשקו פסח

גאשקו פסח נערך בכל שנה במועדון המרכזי של גיקאדו I-S.K.I.F חדרה עמותה לאמנויות לחימה.
מחנה האימונים נערך בחול המועד פסח ונמשך בין שלושה לחמישה ימים. בסיום מחנה האימונים נערכים מבחני דרגה שהם מבחני הדרגה הראשונים לאותה שנה קלנדארית.
<< חזרה למחנות אימונים ואירועים