<< חזרה למחנות אימונים ואירועים

גאשקו פורים

גאשקו פורים נערך בכל שנה במועדון המרכזי של גיקאדו I-S.K.I.F חדרה עמותה לאמנויות לחימה בחג פורים ומשך מחנה האימונים הינו יומיים.
 
התלמידים מסתדרים בשלוש קבוצות, ולכל קבוצה מערך האימון שונה:
 
קבוצה א' – חגורת לבנות עד כתומות.
 
קבוצה זאת מתרגלת תרגילי קאטה, קיהון וקומיטה בסיסיים לפי תכנית האימונים המתאימה לדרגתם.
 
קבוצה ב' – חגורות ירוקות עד חגורות שחורות כולל.
 
קבוצה זאת מתרגלת בונקאי (האפליקציות) קאטה. לקבוצה זו אנו משתדלים להביא בכל מחנה אימונים מורה אורח.
 
קבוצה ג' – חגורות כחולות עד שחורות ובוגרים.
 
קבוצה זאת עורכת סדרה של 50 קרבות. הקרבות הינם קרבות שיהאיי קומיטה, שלא מאופיינים בחוקים של תחרות אלא "הכל מותר", כמובן בשליטה מרבית. כל קרב נערך 60 שניות ובהישמע "הגונג", על התלמידים להחליף מיד בן זוג ולהתחיל קרב חדש.
 
מחנה אימונים זה הינו בסימן חג פורים, המועדון מקושט בהתאם ואוזני המן מחולקים לתלמידים.
 
<< חזרה למחנות אימונים ואירועים